top-header
Privacy Policy - Πολιτική Απορρήτου

Get-APP.gr Privacy Policy – Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR

Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων & συμμόρφωση GDPR

1 ΓΕΝΙΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο Get-APP.gr εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου.

Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου Get-APP.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό, , είτε εν όλο είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους επισκέπτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές.

Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή μια οικιακή συσκευή ή άλλη έξυπνη συσκευή για πρόσβαση στον ιστοχώρο μας.

H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης  και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1 Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

2.2 Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

2.3 Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

 1. Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 2. Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

2.4 Προσωπικές πληροφορίες  – δεδομένα που παρέχετε απευθείας

Αυτός ο ιστότοπος δεν συλλέγει και δεν χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες άμεσα από τους επισκέπτες του αφού:

 • Δεν περέχει δυνατότητα για σχολιασμό των άρθρων άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτης υπηρεσίας πχ facebook.com
 • Δεν παρέχει δυνατότητα εγγραφής χρήστη, συνδρομητή, μέλους κλπ
 • Δεν προβαίνει σε διαγωνισμούς για να συλλέγει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία
 • Δεν παρέχει υπηρεσία ενημέρωσης – newsletter και άρα δυνατότητα εγγραφής με email
 • Δεν διαθέτει καν οnline φόρμα επικοινωνίας για να συλλέγει ή αποστέλλει μέσω του ιστοτόπου το email σας ή άλλα προσωπικά δεδομένα.
 • Δεν ζητά κανένα email ή όποια άλλη προσωπική πληροφορία ΑΜΕΣΑ από τους επισκέπτες

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (info@get-app.gr) κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

2.5 Διατήρηση δεδομένων που παρέχετε απευθείας

Το μόνο προσωπικό δεδομένα που συλλέγουμε άμεσα από εσάς είναι το email σας σε περίπτωση που στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα. Το ηλεκτρονικό σας μήνυμα θα διαγραφεί αμέσως μετά την εντός 24ωρών απάντηση μας

2.6 Συνδέσεις και προϊόντα τρίτων στην ιστοσελίδα μας

Η ιστοσελίδα μας συνδέεται με τοποθεσίες web και υπηρεσίες τρίτων που δεν ελέγχονται από εμάς. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ασφάλεια ή το απόρρητο τυχόν πληροφοριών που συλλέγονται από τοποθεσίες web ή άλλες υπηρεσίες.

Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τις δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για τις τοποθεσίες web και τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιείτε.

Επίσης, σας διαθέτουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (χάρτες google map, documents embed από τον issuu.com, υπηρεσίες αναζήτησης πχ τηλεφώνου, pdf αρχείων κλπ) που έχουν αναπτυχθεί από τρίτα μέρη – ιστοσελίδες και δεν ευθυνόμαστε για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων

Μέρος από το περιεχόμενο και οι διαφημίσεις παρέχεται από τρίτα μέρη που δεν σχετίζονται μαζί μας. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουμε συνάψει συμβάσεις με τα εν λόγω τρίτα μέρη. Για παράδειγμα: Σας δίνουμε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε περιεχόμενο βίντεο που παρέχεται από παρόχους περιεχομένου. Ορισμένα τρίτα μέρη ενδέχεται να προβάλλουν διαφημίσεις ή να παρακολουθούν ποιες διαφημίσεις βλέπουν οι χρήστες, πόσο συχνά τις βλέπουν και πώς ανταποκρίνονται οι χρήστες σε αυτές.

2.6.1 Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να κοινοποιείτε ορισμένο υλικό  από τις ιστοσελίδες μας με άλλα άτομα μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, το Twitter, το Google +, το Pinterest και το LinkedIn.

Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν ή να λαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, όπως μέσω της χρήσης cookie, pixel, beacon και παρόμοιων τεχνολογιών.

Επίσης, οι συγκεκριμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται με την πάροδο του χρόνου και να συνδυάζονται με πληροφορίες που συλλέγονται σε διαφορετικές τοποθεσίες web και διαδικτυακές υπηρεσίες.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα Πρόσθετο κοινωνικού δικτύου, οι πληροφορίες μπορεί να μεταφέρονται απευθείας από τη συσκευή ή το pc σας στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου.

Η ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τη συλλογή δεδομένων και τις πρακτικές χρήσης αυτών των εταιρειών και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από το Πρόσθετο.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο, η από μέρους σας χρήση του μπορεί να αναφέρεται στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο.

Εάν αλληλεπιδράσετε με τα Πρόσθετα, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στις επιλογές “Μου αρέσει”, “Ακολουθώ” ή “Κοινοποίηση” ή εισαγάγετε κάποιο σχόλιο, οι πληροφορίες ενδέχεται να εμφανιστούν αυτόματα στο προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο.

Ακόμα και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο, είναι πιθανό τα Πρόσθετα να μεταδώσουν τη διεύθυνση IP στους παρόχους του κοινωνικού δικτύου. Αυτό θα πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τις δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για τις τοποθεσίες web και τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιείτε.

Εάν συνδέεστε με κάποια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης πχ facebook, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας κατά τη σύνδεσή σας με αυτές τις υπηρεσίες.

Επίσης, έχετε υπόψη ότι εάν συνδέεστε με κάποια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης σε μια συσκευή που χρησιμοποιείται και από άλλα άτομα, οι συγκεκριμένοι χρήστες ενδέχεται να μπορούν να βλέπουν πληροφορίες που αποθηκεύονται ή εμφανίζονται αναφορικά με το λογαριασμό σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες συνδέεστε.

Συνιστούμε να αποσυνδέεστε από τις εν λόγω τοποθεσίες και να κοινοποιείτε πληροφορίες μόνο σε άτομα που εμπιστεύεστε.

2.6.2 Πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους κοινωνικών δικτύων – Πρόσθετων

Πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους κοινωνικών δικτύων:

Εάν είστε μέλος ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα και δεν θέλετε ο Πάροχος να συνδέει τα δεδομένα που αφορούν την από μέρους σας πλοήγηση στον ιστότοπο μας με τα δεδομένα μέλους που είναι ήδη αποθηκευμένα από τον Πάροχο, αποσυνδεθείτε από το κοινωνικό δίκτυο προτού χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Facebook
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (“Facebook”).
Τοποθεσία web της πολιτικής απορρήτου https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google+
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Τοποθεσία web της πολιτικής απορρήτου https://www.google.com/privacy.

LinkedIn
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”).
Τοποθεσία web της πολιτικής απορρήτου http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

Twitter
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”).
Τοποθεσία web της πολιτικής απορρήτου https://twitter.com/privacy.

Pinterest
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Pinterest Europe Ltd., an Irish company with its registered office at Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.
Τοποθεσία web της πολιτικής απορρήτου https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Issuu
Υπεύθυνος Επεξεργασίας:  Issuu, Inc. 131 Lytton Ave Palo Alto, CA 94301 USA.
Τοποθεσία web της πολιτικής απορρήτου https://issuu.com/legal/privacy

2.6.3 Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών.

Το Google Analytics είναι μία απολύτως απαραίτητη λειτουργία για την ανάπτυξη, λειτουργία, βιωσιμότητα του ιστοχώρου μας

Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς.

Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

2.6.4 Διαφημίσεις | Adsense

Οι διαφημίσεις συμβάλλουν στη διατήρηση του ιστοχώρου μας και των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε δωρεάν. Είναι απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι του ιστοχώρου μας. Χωρίς διαφημίσεις δεν μπορεί να υπάρξει ο ιστοχώρος μας (κάλυψη λειτουργικών εξόδων κλπ) αφού αποτελεί μία 100% διαδικτυακή παρουσία παροχής χρηστικού περιεχομένου, χωρίς την ύπαρξη καταστημάτων ή πωλήσεις ειδών.

Καταβάλλουμε προσπάθειες να βεβαιωθούμε ότι οι διαφημίσεις είναι ασφαλείς, διακριτικές και όσο το δυνατόν πιο σχετικές για αυτό τον λόγο εμφανίζουμε μόνο διαφημίσεις από το δίκτυο Google Adsense.

Όπως αναφέρει η Google στην διεύθυνση policies.google.com :

«….δεν εμφανίζονται αναδυόμενες διαφημίσεις στο Google και καταργούμε εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμούς εκδοτών και διαφημιστών που παραβιάζουν τις πολιτικές μας κάθε χρόνο – συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, διαφημίσεων απομιμήσεων προϊόντων ή διαφημίσεων που επιχειρούν να κάνουν κατάχρηση των προσωπικών σας στοιχείων….»

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τις τοποθεσίες web που ελέγχονται από τη Network Advertising Initiative https://www.networkadvertising.org/” και τη Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/ καθώς και την σχετική ιστοσελίδα της Google https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el

2.7 Κρυπτογράφηση – Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

2.8 Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας (πχ αποστολή εμαιλ από χρήστες), θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

2.9 Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων

Επιπλέον, η από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας μας μπορεί, επίσης, να οδηγεί στη μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σε άλλες χώρες. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς.

Έχετε υπόψη ότι η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και άλλες νομοθεσίες των χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στις οποίες μπορεί να μεταφέρονται οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μην είναι τόσο αναλυτικές όσο οι αντίστοιχες νομοθεσίες στη χώρα σας.

Ειδικότερα ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας (πχ ip, στοιχεία φυλλομετρητή, ανάλυση οθόνη κλπ) σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 • Στην Google, σύμφωνα με όσα αναφέραμε ήδη ανωτέρω, ιδίως για τη χρήση των υπηρεσιών Google Analytics , Google Adwords, Google Adsense για το δίκτυο διαφημίσεων Goodle Display και το δίκτυο Google Search καθώς και του χάρτες Google Maps
 • Στην Facebook, Twitter, Pinterest κλπ τρίτα κοινωνικά δίκτυα για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων αν είστε χρήστης της αντίστοιχης εφαρμογής και αποδέχεστε τους αντίστοιχους όρους τους
 • Σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών. To Get-APP.gr δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συναίνεση των υποκειμένων.
  Ωστόσο, το Get-APP.gr δύναται να μοιράζεται με τους τρίτους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που αγοράστηκαν, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση των Χρηστών στην ιστοσελιδα μας, από τα οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας.
 • Σε service providers για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων του ιστοχώρου μας, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση

Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν προστατευμένα.

Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνεται η χρήση Πρότυπων συμβατικών ρητρών για τη διασφάλιση της μεταφοράς των δεδομένων εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να λάβετε ένα αντίγραφο των συμβάσεων που εφαρμόζονται, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@get-app.gr ή κατά περίπτωση ως αναφέρεται στην ενότητα «2.6.2»

2.10 Τα δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακρίβειες σε αυτές τις πληροφορίες, να εναντιωθείτε ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και να αιτηθείτε την προσπέλαση, τη διαγραφή ή τη φορητότητα των πληροφοριών σας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ορισμένων δικαιοδοσιών, ενδεχομένως να απορρίψουμε την επεξεργασία αιτημάτων που επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο άλλων, είναι ανέφικτα ή η προσπέλασή τους δεν απαιτείται με άλλον τρόπο από την τοπική νομοθεσία.

2.11 Επικοινωνήστε μαζί μας

Οπως αναφέρθηκε στο «2.4 Προσωπικές πληροφορίες  – δεδομένα που παρέχετε απευθείας» δεν συγκεντρώνουμε κανένα προσωπικό δεδομένο άμεσα από τον χρήστη – επισκέπτη.

Ομως εάν έχετε διαφορετική άποψη ή γνώση και θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, εναντίωση, περιορισμό επεξεργασίας ή φορητότητα, και θέλετε να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών ή να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση στις πληροφορίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@get-app.gr  (ζητώντας αποδεικτικό παράδοσης και ανάγνωσης του email σας) ή στείλτε μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να αναστείλει, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων χρήσης, όταν απαιτείται για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της ή ακόμα και της βιωσιμότητας της (κάλυψη εξόδων λειτουργίας από διαφημίσεις)

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις Εποπτικές αρχές της ΕΕ εδώ

2.12 Επιπλέον πληροφορίες

Η παρούσα Ειδοποίηση – Ενημέρωση Απορρήτου ισχύει για τα προσωπικά στοιχεία – δεδομέα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας. Δεν ισχύει για τα στοιχεία που συλλέγονται από άλλες εφαρμογές, ιστότοπους ή υπηρεσίες που παρέχονται – συμβάλουν ή ενσωματώνονται ως «τρίτοι» μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ημερομηνία ισχύος: 25/05/2021.
Πρώτη δημοσίευση 22/05/2021.
Τελευταία επικαιροποίηση 22/05/2021

COOKIES

3 COOKIE, BEACON ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ο ιστότοπος μας, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλη λειτουργικότητα, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookie, pixel, beacon και άλλες τεχνολογίες σε ορισμένες επιμέρους ιστοσελίδες – άρθρα μας, όπως εξηγείται πιο αναλυτικά παρακάτω.

3.1 Τί είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή του κινητού σας ή της smart tv σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie.

Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.

Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τα cookie εξυπηρετούν πολλούς χρήσιμους σκοπούς και λειτουργίες. Για παράδειγμα:

 • Τα cookies επιτρέπουν στο φορέα που τα τοποθέτησε στη συσκευή σας να σας αναγνωρίζει σε διαφορετικές τοποθεσίες web, υπηρεσίες, συσκευές ή/και περιόδους περιήγησης.
 • Τα cookie μπορούν να απομνημονεύουν τα διαπιστευτήρια σύνδεσης, ώστε να μη χρειάζεται να τα εισάγετε κάθε φορά που συνδέεστε σε κάποια υπηρεσία.
 • Τα cookie βοηθούν εμάς και τα τρίτα μέρη να κατανοούμε ποια τμήματα του ιστότοπου μας είναι τα πιο δημοφιλή, επειδή μας βοηθούν να βλέπουμε σε ποιες σελίδες και λειτουργίες έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες και πόσο χρόνο αφιερώνουν στις σελίδες. Εξετάζοντας αυτού του είδους τις πληροφορίες, μπορούμε να προσαρμόζουμε καλύτερα τις Υπηρεσίες και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία.
 • Τα cookie βοηθούν εμάς και τα τρίτα μέρη να κατανοούμε ποιες διαφημίσεις έχετε δει, προκειμένου να μην εμφανίζεται η ίδια διαφήμιση κάθε φορά που αποκτάτε πλοηγείστε σε μία σελίδα μας
 • Τα cookie βοηθούν εμάς και τα τρίτα μέρη να σας παρέχουμε συναφές περιεχόμενο και διαφημίσεις, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστότοπου μας

Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης web (πχ Chrome) για πρόσβαση στις Υπηρεσίες, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης έτσι ώστε να αποδέχεται όλα τα cookie, να τα απορρίπτει ή να ειδοποιείστε κατά την αποστολή τους.

Επειδή κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, επιλέξτε το μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης, για να μάθετε πώς να αλλάξετε τις προτιμήσεις σχετικά με τα cookie. Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας μπορεί να περιέχει επιπλέον στοιχεία ελέγχου για cookie..

Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι κάποια άρθρα μας μπορεί να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν με χρήση cookie και ότι η απενεργοποίηση των cookie ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα χρήσης αυτών άρθρων – υπηρεσιών που προσφέρουν.

3.2 Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω:

3.2.1 Cookies επίσκεψης (session cookies ή παροδικά)

Πρόκειται για προσωρινά – παροδικά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

3.2.2 Μόνιμα cookies (persistent cookies ή επίμονα)

Τα «επίμονα» cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς.

Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie).

Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

3.2.3 Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)

Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

3.2.4 Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

3.2.5 Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου.

Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

3.2.6 Cookies της Google Analytics | Cookie απόδοσης

Cookies που τα ονόματά τους ξεκινούν από _ga, _gid, _gat  | Τύπος: Statistics. Διάρκεια:  2έτη

Τα Cookie απόδοσης μάς δίνουν τη δυνατότητα να αναλύουμε την απόδοση και το σχεδιασμό της τοποθεσίας web και να εντοπίζουμε σφάλματα. Για παράδειγμα, αυτός ο τύπος cookie μάς επιτρέπει να αναγνωρίζουμε ότι έχετε επισκεφτεί παλαιότερα την τοποθεσία μας στο web και δείχνει ποια τμήματα της τοποθεσίας είναι τα πιο δημοφιλή, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να βλέπουμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά οι χρήστες και πόσο χρόνο αφιερώνουν σε κάθε σελίδα οι επισκέπτες. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε, ενδεικτικά, cookie του Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.

Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου.

Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.

Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συσχετίζεται με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Μπορείτε να αποτρέψετε τη μετάδοση των δεδομένων χρήσης web (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που δημιουργούνται από το cookie στην Google και την επεξεργασία τους εκεί, εάν κατεβάσετε και εγκαταστήσετε αυτό το Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

3.2.7 Cookie διαφήμισης – Google Adsense κλπ

Επιτρέπουν σε εμάς να σας προβάλλουμε διαφημίσεις τα οποία ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά σας μέσω, για παράδειγμα, της συλλογής πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που έχετε αναζητήσει ή παραγγείλει στην τοποθεσία μας στο web.

Η τοποθεσία μας στο web μπορεί, επίσης, να προβάλλει περιεχόμενο από μια τοποθεσία web ή υπηρεσία τρίτου μέρους και ως αποτέλεσμα ενδέχεται να αποθηκεύονται cookie από τρίτα μέρη στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Καθώς δεν ελέγχουμε την αποθήκευση αυτών των cookie, θα πρέπει να ανατρέξετε στις πολιτικές απορρήτου του σχετικού τρίτου μέρους για περισσότερες πληροφορίες.

Οπως αναφέραμε στο 2.6.4 Διαφημίσεις | Adsense: 

«Καταβάλλουμε προσπάθειες να βεβαιωθούμε ότι οι διαφημίσεις είναι ασφαλείς, διακριτικές και όσο το δυνατόν πιο σχετικές για αυτό τον λόγο εμφανίζουμε μόνο διαφημίσεις από το δίκτυο Google Adsense.»

Η Google αναλυτικά αναφέρει τα εξής για τα Cookie διαφήμισης:

Χρησιμοποιούμε τα cookie για να κάνουμε τις διαφημίσεις πιο ελκυστικές για τους χρήστες και πιο χρήσιμες για τους εκδότες και τους διαφημιζόμενους. Ορισμένες συνήθεις εφαρμογές των cookie είναι η επιλογή της διαφήμισης με βάση το σχετικό περιεχόμενο για έναν χρήστη, η βελτίωση της αναφοράς σχετικά με την απόδοση μιας εκστρατείας και η αποφυγή της εμφάνισης διαφημίσεων που έχουν προβληθεί ήδη σε έναν χρήστη.

Η Google χρησιμοποιεί cookie, όπως τα cookie NID και SID, για να συμβάλει στην εξατομίκευση των διαφημίσεων σε προϊόντα της Google, όπως η Αναζήτηση Google. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα cookie αυτού του είδους για την υπενθύμιση των πιο πρόσφατων αναζητήσεων, των προηγούμενων αλληλεπιδράσεων με τις διαφημίσεις ή τα αποτελέσματα αναζήτησης ενός διαφημιζόμενου και των επισκέψεών σας στον ιστότοπο ενός διαφημιζόμενου. Αυτό συμβάλει στην εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων στο Google.

Χρησιμοποιούμε, επίσης, ένα ή περισσότερα cookie για διαφημίσεις που προβάλλονται σε ολόκληρο τον ιστό. Ένα από τα κύρια cookie διαφήμισης που χρησιμοποιούμε σε ιστότοπους εκτός Google ονομάζεται “IDE” και αποθηκεύεται σε προγράμματα περιήγησης στον τομέα doubleclick.net.

Ένα άλλο αποθηκεύεται στον τομέα google.com και ονομάζεται ANID.

Χρησιμοποιούμε άλλα cookie με ονομασίες όπως DSID, FLC, AID, TAID και exchange_uid. Άλλα προϊόντα της Google όπως το YouTube, ενδέχεται να χρησιμοποιούν επίσης αυτά τα cookie για την εμφάνιση πιο σχετικών διαφημίσεων.

Ορισμένες φορές τα cookie διαφήμισης μπορεί να οριστούν στον τομέα του ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Στην περίπτωση διαφημίσεων που προβάλλονται σε όλο τον ιστό, τα cookie “__gads” ή “__gac” μπορεί να οριστούν στον τομέα του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Σε αντίθεση με τα cookies που έχουν οριστεί σε τομείς της Google, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση αυτών των cookie από την Google όταν βρίσκεστε σε ιστότοπο άλλον από αυτόν στον οποίο έχουν οριστεί. Χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως είναι η μέτρηση των αλληλεπιδράσεων με τις διαφημίσεις στον συγκεκριμένο τομέα και η αποτροπή της εμφάνισης των ίδιων διαφημίσεων πάρα πολλές φορές.

Η Google χρησιμοποιεί επίσης cookie μετατροπής, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να διευκολύνουν τους διαφημιζόμενους να διαπιστώσουν πόσες φορές οι χρήστες που κάνουν κλικ στις διαφημίσεις τους καταλήγουν να αγοράσουν τα προϊόντα τους.

Αυτά τα cookie δίνουν τη δυνατότητα στην Google και στον διαφημιζόμενο να διαπιστώσουν ότι κάνατε κλικ στη διαφήμιση και επισκεφτήκατε τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου αργότερα. Τα cookie μετατροπής δεν χρησιμοποιούνται από την Google για εξατομικευμένη στόχευση διαφημίσεων και διατηρούνται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ένα cookie με την ονομασία “Conversion” χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό. Ορίζεται γενικά στον τομέα googleadservices.com ή στον τομέα google.com (μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τους τομείς που χρησιμοποιούμε για cookie διαφήμισης, στο κάτω τμήμα αυτής της σελίδας).

Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιούνται ορισμένα άλλα cookie για τον υπολογισμό των συμβάντων μετατροπής. Για παράδειγμα, τα cookie του DoubleClick και του Google Analytics ενδέχεται να χρησιμοποιούνται επίσης γι’ αυτόν το σκοπό.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookie “AID” και ‘TAID‘, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της δραστηριότητάς σας μεταξύ διάφορων συσκευών, εάν έχετε συνδεθεί προηγουμένως στον Λογαριασμό σας Google σε κάποια άλλη συσκευή.

Αυτό το κάνουμε, για να συντονίζουμε τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε διάφορες συσκευές και για τον υπολογισμό των συμβάντων μετατροπής. Αυτά τα cookie μπορούν να ρυθμιστούν στους τομείς διαδικτύου google.com/ads, google.com/ads/measurement ή googleadservices.com.

Εάν δεν θέλετε να συντονίζονται στις συσκευές σας οι διαφημίσεις που βλέπετε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την Εξατομίκευση διαφημίσεων, χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων.

Πίνακας Cookies Διαφημίσεων στο δίκτυο Adsense

Παρατίθεται κατάλογος των cookies που ενδέχεται να αποθηκεύσει ιστοσελίδα μας στον υπολογιστή σας μέσω του Google Adsense για την εμφάνιση των διαφημίσεων Adsense.

εταιρεία όνομα τομέα Cookie
[x+1] .ru4.com X1ID
Accuen Media .p-td.com Uid
Acxiom .acxiom-online.com ACX_COUNT
Acxiom .acxiom-online.com ACXID
Adobe dpm.demdex.net dpm
Adobe .demdex.net demdex
Aggregate Knowledge .agkn.com uuid
Aggregate Knowledge .agkn.com u
AOL Advertising at.atwola.com ATTACID
AOL Advertising at.atwola.com ATTAC
AOL Advertising .adsonar.com TData2
AOL Advertising .atwola.com AxData
AOL Advertising .atwola.com JEB2
AOL Advertising .adsonar.com TData
AOL Advertising .advertising.com GUID
AOL Advertising .advertising.com APID
AOL Advertising .advertising.com DOMSYNC
AOL Advertising .advertising.com F1
AOL Advertising .advertising.com ACID
AOL Advertising .advertising.com UMAP
AOL Advertising .advertising.com FC
AOL Advertising ar.atwola.com cords
AOL Advertising .adsonar.com ASLID
AOL Advertising .adtechus.com JEB2
AOL Advertising tacoda.at.atwola.com TData
AOL Advertising tacoda.at.atwola.com N
AOL Advertising tacoda.at.atwola.com Tsid
AOL Advertising tacoda.at.atwola.com eadx
AOL Advertising tacoda.at.atwola.com atids
AppNexus .adnxs.com uuid2
AppNexus .adnxs.com sess
AT INTERNET .ati-host.net idrxvr
AT INTERNET .ati-host.net tmst
BlueKai .bluekai.com bkc
BlueKai .bluekai.com bkdc
BlueKai .bluekai.com bki1
BlueKai .bluekai.com bklc
BlueKai .bluekai.com bkou1
BlueKai .bluekai.com bkst
BlueKai .bluekai.com bku
BrightTag s.thebrighttag.com bt3
BrightTag s.thebrighttag.com btv3.ao
Brilig .brilig.com BriligContact
Brilig .brilig.com hph
Casale Media .casalemedia.com CMID
Casale Media .casalemedia.com CMPS
Casale Media .casalemedia.com CMRUM2
Casale Media .casalemedia.com CMST
Casale Media .casalemedia.com CMDD
Convertro sp1.convertro.com cvo_ids_aol
Datalogix .nexac.com na_tc
Datonics .pro-market.net anProfile
DoubleClick (Google) .doubleclick.net id
Google .google.com NID
Legolas Media .legolas-media.com ui
LiveRamp (Rapleaf) .rlcdn.com ck1
LiveRamp (Rapleaf) .rlcdn.com rlas3
LiveRamp (Rapleaf) .rlcdn.com rtn1
nugg.ad AG predictive behavioral targeting .nuggad.net d
PubMatic Inc .pubmatic.com KRTBCOOKIE_240
PubMatic Inc .pubmatic.com PUBRETARGET
Quantcast .quantserve.com mc
The Nielsen Company .imrworldwide.com IMRID
Turn Inc .turn.com uid

3.2.8 Άλλες τοπικές αποθηκεύσεις – Cookie Flash κλπ

Εμείς, μαζί με ορισμένα τρίτα μέρη, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε άλλα είδη τεχνολογιών τοπικής αποθήκευσης, όπως Τοπικά Κοινόχρηστα Αντικείμενα (αναφέρονται και ως «cookie Flash») και τοπική αποθήκευση HTML5, αναφορικά με την χρήση του ιστότοπου μας.

Αυτές οι τεχνολογίες είναι παρόμοιες με τα cookie που αναφέρθηκαν παραπάνω όσον αφορά το ότι αποθηκεύονται στη συσκευή σας και μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προτιμήσεις σας.

Ωστόσο, αυτές οι τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά τμήματα πχ της κινητής συσκευής σας από τα τυπικά cookie και επομένως ενδέχεται να μην μπορείτε να τις ελέγχετε χρησιμοποιώντας τα τυπικά εργαλεία και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή πληροφοριών που περιέχονται σε cookie Flash, κάντε κλικ εδώ “http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html”.

3.2.9 Beacon – pixel

Τα web beacon (εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων, γνωστές και ως ετικέτες ενεργειών ή gif ενός pixel) περιλαμβάνονται σε διάφορες διαδικτυακές μας υπηρεσίες ή σε ενημερωτικά δελτία. Το web beacon είναι ένα γραφικό που βρίσκεται σε έναν ιστότοπο ή σε ένα ενημερωτικό δελτίο και το οποίο χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν τα email ανοίγονται ή αν οι χρήστες κάνουν κλικ στους συνδέσμους που περιέχονται στα email.

Ο ιστότοπος μας ΔΕΝ αποστέλλει ενημερωτικά email  – newsletter.

Εμείς, μαζί με ορισμένα τρίτα μέρη, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που ονομάζονται beacon ή pixel, οι οποίες μεταδίδουν πληροφορίες από τη συσκευή σας προς κάποιο διακομιστή. Τα beacon και τα pixel μπορούν να ενσωματώνονται σε διαδικτυακό περιεχόμενο, βίντεο.

3.2.10 Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ) | (Third Party)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Youtube

Σε όλα τα άρθρα μας που εμφανίζονται Video από το Youtube αυτά έχουν ενσωματωθεί με την ρύθμιση «Ενεργοποίηση λειτουργίας ενισχυμένου απορρήτου» και δεν αποθηκεύονται cookies

3.2.11 Cookies από κοινωνικά δίκτυα Facebook κλπ | (Third Party)

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Facebook  | (Third Party)

Cookie: dpr | Τύπος: Tracking / Behavioral. Διάρκεια:  2έτη

Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των επισκεπτών καθώς και την συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας στο site. Κάντε κλικ στο Cookie Consent Guide for Sites and Apps για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Facebook Pixel και cookies.

3.2.12 Google Maps (Third Party)

SID, SSID, HSID, SIDCC, APISID, SAPISID, NID, PREF, OGPC, OTZ |  Τύπος: Tracking / Behavioral. Διάρκεια:  2έτη

Αποτελούν μοναδικά κλειδιά για χρήση Google Maps, εκτός από το PREF το οποίο κρατά το επίπεδο zoom του χρήστη στα Google Maps. Κάντε κλικ στο Google’s Privacy Policy για περισσότερες πληροφορίες.

3.2.13 WordPress (Third Party)

Δεν χρησιμοποιούνται

3.2.14 Cookies σε μεμονωμένα άρθρα τρίτων (Third Party)

Πέρα των όσων ανωτέρω αναφέρονται, υπάρχουν ορισμένα άρθρα εξειδικευμένου περιεχομένου και παροχής υπηρεσιών που για την απαραίτητη εύρυθμη εμφάνιση – λειτουργίας τους, πρέπει να αποθηκεύσουν ορισμένα cookies κατά περίπτωση και άρθρο (περιεχόμενο) από τρίτα μέρη / ιστοσελίδες.

3.3 Cookies και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης

Ανάλογα με το τι σας εξυπηρετεί, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να αποδεχθείτε ή να αρνηθείτε την εγκατάσταση των cookie ή παρόμοιων τεχνολογιών στον υπολογιστή σας ή για να ειδοποιείστε κάθε φορά που cookie ή παρόμοιες τεχνολογίες αποστέλλονται σε εσάς.

Ωστόσο, αν οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης απορρίπτουν τα cookie και παρόμοιες τεχνολογίες, οι ιστότοποι που χρησιμοποιούν cookie δεν θα σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε σε αυτούς και είναι πιθανό να χαθεί κάποια από τις λειτουργίες που παρέχονται από αυτούς και από την ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στις εξής διευθύνσεις:

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Safari™ : https://support.apple.com/en-us/HT201265
Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Για Android : https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=en
Για Firefox σε Android: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

3.3.1 Διαχείριση των cookie στο πρόγραμμα περιήγησης

Επιπλέον βοηθητικό κείμενο από την επίσημη ιστοσελίδα της Google – policies.google.com

«Ορισμένοι προτιμούν να μην επιτρέπονται τα cookie, για αυτόν τον λόγο τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τα cookie με τον τρόπο που προτιμάτε.

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης περιορίζουν ή διαγράφουν cookie, επομένως ίσως χρειαστεί να ελέγξετε τις ρυθμίσεις cookie και τις ρυθμίσεις διαφημίσεων. Σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης μπορείτε να ορίσετε κανόνες για τη διαχείριση των cookie σε κάθε ιστότοπο ξεχωριστά για πιο λεπτομερή έλεγχο του απορρήτου σας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μην επιτρέπετε τα cookie από τους ιστοτόπους που δεν θεωρείτε αξιόπιστους.

Στο πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome, το μενού Εργαλεία περιέχει την επιλογή Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε cookie και άλλα δεδομένα ιστότοπου και προσθηκών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας από το Adobe Flash Player (γνωστών ως Flash cookie). Δείτε τις οδηγίες για τη διαχείριση των cookie στο Chrome.

Μια ακόμη λειτουργία του Chrome είναι η κατάσταση ανώνυμης περιήγησης. Μπορείτε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας την κατάσταση ανώνυμης περιήγησης όταν δεν επιθυμείτε να καταγράφονται οι επισκέψεις σας σε ιστότοπους ή οι λήψεις σας στο ιστορικό περιήγησης σας και στο ιστορικό λήψεών σας. Όλα τα cookie που έχουν δημιουργηθεί στην κατάσταση ανώνυμης περιήγησης διαγράφονται αφού κλείσετε όλα τα παράθυρα της ανώνυμης περιήγησης.»

3.4 Αλλαγές στη χρήση των Cookies από εμάς

Μπορεί κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό μας τοπό (εδώ)

Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Τελευταία επικαιροποίηση Πολιτική Cookies 22/07/2021

© 2021 Get-APP.gr All rights reserved